Köra med en husvagn

Många som ska semestra i husvagn oroar sig framför allt över själva transporten. Om man har en egen husvagn kanske den redan står på plats. Om inte måste den flyttas. Samma sak gäller om man hyr en husvagn. Ibland kan man betala för att få husvagnen flyttad till en viss plats, oavsett om den är hyrd eller inte men det kan kosta en del. Ofta är det inte speciellt svårt att köra med en husvagn men det finns ett par saker man bör hålla lite extra koll på.

Vikten

I Sverige finns det gränser för hur tunga ekipage man får köra med olika körkortsbehörigheter. Det finns också gränser för hur mycket en viss bil får dra och för hur mycket man får dra med en viss bil. Med ett vanligt B-körkort är gränserna låga. Med en större bil kan ekipagets totalvikt bli för tung och med en mindre kanske husvagnen inte får dras alls. Om man stoppas och drar för tungt kan påföljden variera. Om det inte är speciellt långt kvar kan ekipaget få fortsätta. Det beror dock på hur mycket för tungt ekipaget är. Är det flera hundra eller tusen kilo är läget ett annat än om det bara är några tiotal kilon. I många fall blir det böter, i andra fall kan körkortet tas omhand.

Om man måste backa

När man har en husvagn bakom bilen kan man inte se ut genom bakrutan när man backar, och de vanliga backspeglarna gör ingen nytta. Det finns krav på att man ska ha backspeglar som sträcker sig utanför husvagnens bredd så att man ser omkring den på sidorna. Rakt bakom husvagnen kan man dock inte se något. Om man ska backa kan det vara klokt att ha någon utanför bilen som kan hålla koll så att ingen springer i vägen och för att se till att man inte backar på något. Om det inte går kan man också försöka backa husvagnen för hand. Om marken lutar svagt nedåt eller är platt går det ofta relativt lätt, i alla fall om man är två eller fler och hjälps åt.

Smala vägar och blåst

En husvagn är ofta betydligt bredare än en bil. Då kan det vara bra att tänka på att smala vägar kan vara svårare att köra på. Man kan lätt komma ut i vägrenen och en husvagn som hamnar på sned ramlar lätt. Om det blåser blir situationen än värre. En husvagn blir snabbt ett vindfång och om den börjar vobbla kan det snabbt gå utför. Det viktiga är att man inte bromsar plötsligt om husvagnen börjar röra sig över vägen. Gasa istället upp lite så kommer husvagnen snart att stabilisera sig. Därefter är det klokt att börja motorbromsa ner.